kinderbijslag 2014

Het huidige kabinet komt geld te kort, véél geld te kort!! Eén van de maatregelen om dit tekort aan te vullen, is door te snijden in de kinderbijslag. Het kabinet had ervoor kunnen kiezen om een inkomensgrens in te stellen voor het ontvangen van kinderbijslag. Wanneer iedereen boven een bepaalde inkomensgrens geen kinderbijslag meer zou ontvangen, zou er geld beschikbaar blijven om iedereen die deze kinderbijslag wél broodnodig heeft deze te kunnen laten behouden.

Echter heeft het kabinet ervoor gekozen mensen met hogere inkomens hun recht op kinderbijslag te laten behouden en vanaf 2014 de kinderbijslag voor iedereen te verlagen.


Kinderbijslag 2014 omlaag

Vanaf 2014 zal de regering de hoogte van de kinderbijslag in stappen verlagen tot het niveau van de laagste leeftijdsgroep. Op dit moment zijn er nog 3 leeftijdscategorieën met bijbehorende bedragen :

0 tot 5 jaar : € 191,65 per kwartaal
5 tot 11 jaar : € 232,71 per kwartaal
12 tot 17 jaar : € 273,78 per kwartaal.

De kinderbijslag voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar zal geleidelijk in 2014, 2015 en 2016 verlaagd worden tot het bedrag dat u nu ontvangt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar.

Daarnaast zal ook de hoogte van de kinderbijslag de komende jaren bevroren worden.

Kinderbijslag 2014

Zoals de plannen er nu zijn, zal de hoogte van de kinderbijslag 2014 er als volgt uit zien:

0 tot 5 jaar : € 191,65 per kwartaal
5 tot 11 jaar : € 219 per kwartaal
12 tot 17 jaar : € 246 per kwartaal

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar een verlaging van € 13 per kwartaal of € 52 per jaar. Ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar gaan er per kwartaal € 28 en per jaar € 112 op achteruit.

Na een verlaging van de kinderbijslag 2014 zal in 2015 de kinderbijslag nog verder verlaagd worden.

Kinderbijslag 2015

0 tot 5 jaar : € 191,65 per kwartaal
5 tot 11 jaar : € 205 per kwartaal
12 tot 17 jaar : € 219 per kwartaal

In 2015 ontvangt u voor kinderen van 5 tot 11 jaar wederom € 44 per jaar minder. Voor kinderen van 12 tot 17 jaar gaat u er nog een keer € 108 per jaar op achteruit.

Kinderbijslag 2016

De laatste verlaging van de kinderbijslag staat op stapel in 2016. Vanaf dat jaar zult u voor kinderen in alle leeftijdsgroepen hetzelfde bedrag ontvangen.

0 tot 17 jaar : € 191,65 per kwartaal.

Ten opzichte van de huidige kinderbijslag zult u in 2016 voor een kind van 6 tot 11 jaar € 164,24 per jaar minder kinderbijslag ontvangen.
Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar kost de verlaging van de kinderbijslag u per jaar € 328,52.