Kinderbijslag 2013

Hoeveel kinderbijslag krijgt u voor uw kinderen in 2013? Wat is de hoogte van de kinderbijslag in 2013?

In Nederland is kinderbijslag voor iedereen. Iedereen die in Nederland werkt of in Nederland woont heeft recht op kinderbijslag voor zijn of haar kinderen. Of dit nu de eigen kinderen zijn, adoptie-kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen zijn. Voor alle kinderen geldt dat tot ze 18 jaar zijn er recht is op kinderbijslag. En zeker gezien de hoogte die tot honderddertig euro per maand (vierhonderd euro per kwartaal) kan oplopen is het voor iedereen interessant om kinderbijslag aan te vragen bij de SVB (Sociale Verzekerings Bank).

De laatste jaren is er geen verandering geweest in de hoogte van de kinderbijslag. En ook in het jaar 2013 zal deze naar verwachting niet veranderen. De kinderbijslag zal niet stijgen. En dat is in de lijn van de verwachting van de meeste ouders. Gezien de economische situatie waar ons land in verkeerd zou er zeker geen hoge stijging verwacht mogen worden. En het blijkt nu dat de kinderbijslag wederom gelijk blijft.

Wanneer heeft men recht op kinderbijslag in 2013?

Indien u optreedt als verzorger of opvoeder van een kind (of dit nu de kinderen van uzelf zijn of kinderen die u heeft geadopteerd of uw pleegkinderen of stiefkinderen zijn) heeft u recht op kinderbijslag. Tenminste als de kinderen jonger zijn dan achttien jaar.

Hoe kunt u de kinderbijslag in 2013 aanvragen voor uw kinderen?

Als u uw eigen kinderen aangeeft bij de gemeente ontvangt u vanzelf van de Sociale Verzekeringsbank een bericht dat u recht heeft op kinderbijslag. Krijgt u in 2013 een adoptiekind, een stiefkind, een pleegkind of een ander kind dan dient u contact op te nemen met de SVB. Zij zullen u dan de mogelijkheden uitleggen en vertellen welk formulier u dient in te vullen en welke stappen hierop volgen.

Wat verandert er in 2013 met betrekking tot de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt nog maar één keer per jaar aangepast op basis van de inflatie. Waarschijnlijk is dit niet in 2013, maar mogelijk in de jaren erna. De inflatiecorrectie wordt in 2013 namelijk niet doorgevoerd. Zo blijft de kinderbijslag in 2013 niet gelijk, maar daalt deze als er rekening wordt gehouden met de inflatie en bovenal de maatregel dat de kinderbijslag niet met de inflatie wordt gecorrigeerd.

De overheid wil de kinderbijslag niet meer in alle gevallen naar het buitenland gaat. Kinderbijslag die naar landen buiten de Europese Unie gaat wil men beëindigen. U kunt dan denken aan de landen: Argentinië, Australië, Belize, Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Ecuador, Egypte, Filippijnen, Hongkong, Israël, India, Japan, Jordanië, Kaapverdië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Marokko, Monaco, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Panama, Paraguay, Québec, Servië, Suriname, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Ook is de kinderbijslag naar een specifiek aantal landen geheel stopgezet.
De kinderbijslag in 2013 is dus gelijk gebleven aan die van 2012 en kent enkele beperkingen, waarvan een aantal hierboven genoemd zijn.

Lees op de volgende pagina alles over de plannen van het kabinet voor de kinderbijslag 2014.

Wilt u ook alles weten over ons belastingsysteem? Over de belastingschijven, boxen, heffingskortingen en meer? Kijk dan eens op belasting-schijven.nl